db

İnsanın bedeniyle kurduğu bağ, sağlıklı düşünme kabiliyeti ve beden sağlığı için ilk şarttır. bunun içink zihnini geçmişteki anılardan, gelecek planlarından çekip bulunduğu zamana taşıyarak, kendisine öncelikle duygusal regülasyon imkanı tanımalıdır. 

Bedeniyle bağlantısı kalmamış, kendi duygu durumundan habersiz bir insanın çevresiyle ve kendisiyle sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi ne kadar mümkün görünmüyorsa, bedensel ve duygusal arınmayla kendisini tanıyan ve aslında varoluşunu hatırlayan, sadeleşmiş bir insanın gerek kendisiyle, gerekse yaşamda var olan herkesle ve herşeyle ilişkileri yeni baştan en güzel haliyle kurmasıyla yaşamda daha sağlıklı bir bedende, daha dengeli bir duygu durumuyla varolması da o kadar mümkündür. 

İnsan yeniden çocuksu neşesine, doğal yaşam enerjisine ancak böyle bağlanabilir. 

GÖRÜŞME için;

https://www.facebook.com/mirket1

Farkındalık ışığına getirmediğiniz herşey, karşınıza kader olarak çıkmaya devam eder. 

Carl Gustav Jung

Duygular ve İfadeler

Temel ÇalışmalarBedenle Bağ Kurma

Duygularımıza ve onları nasıl ifade ettiğimize, edip etmediğimizi birlikte araştırıyoruz. 

Yer: Bahçeşehir 

​ ​​​​Sistemik Aile Dizimi,Bert Hellinger tarafından geliştirilmiştir.

*Bu çalışmada; katılımci, yaşam tarzını ve aile sisteminde doğal yerini bulur.

Katılımcı, diğer grup üyelerinin yardımı ile oluşturulan;  orijinal ve şimdiki ailelerinin temsili bir yansımasını izleme ve göremediği durumları fark etme şansını yakalar.

Yöntem, bir ailenin ilişki dinamikleri ve aile üyeleri arasındaki belirli tanımlamaların görünür hale gelmesine yardımcı olur. Katılımcı, dizim sonunda davranış kalıpları ve duygusal karışıklıklara yeni bakış açısı kazanır.

Başarılı bir uygulama, ruhsal ve fiziksel olarak geçmişte bir şeyi tamamlar.

Kişinin yaşamda daha mevcut bir şekilde varoluş kapasitesini geri yükler. Bunu belki varoluşundaki fabrika ayarlarına geri dönmek gibi görebiliriz. 

Etkili bir şekilde, acı dolu sahneleri tekrar eden bir geçmişi tamamlamayı ve kendisini bütünlemeyi başaran bir insan, yaşamda başka türlü sahip olamayacağı bir güç geliştirir.

Bir insan ancak varoluşundaki sevgi ve güç potansiyeline kavuşarak yaşama ve kendisine evet deme, sınırlarını bilme, istemediklerine hayır diyebilme kabiliyetine kavuşabilir;*

Aile Dizimi Uygulaması ile  görünür hale gelen bu potansiyele evet der, 

Kuantum Düşünce Tekniği ile potansiyelinizi optimum kullanabilir; Bedeninizle, duyularınızla, duygu durumlarınızla bağlantıda kalabilirsiniz. 

Bu kabiliyeti bir kez geliştirdiğinizde, yaşamda daha neşeli ve rahat var olma şansınızı kullanırsınız.